Algemene voorwaarden


Snelle service en levering
Betaal in 3 termijnen
Verzekerd van vakmanschap met FOCWA garantie

 

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOGLAS CONCURRENT

Stelt u een kopie op prijs? Download dan hier onze algemene voorwaarden.

 

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 - Identiteit ondernemer

Artikel 2 - Betaling en garantie

Artikel 3 - Eigendomsrecht

Artikel 4 - Geldigheid prijzen

Artikel 5 - Aansprakelijkheid niet bestelde lijst, rubber en/of clipjes

Artikel 6 - Schadeauto

Artikel 7 - Autoruit vervangen bij neerslag

Artikel 8 - Metaalmoeheid en roestvorming

Artikel 9 - Schade door kit aan dakhemel of A-stijl(en)

Artikel 10 - Retourneren

Artikel 11 - Geschillen

 

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT ONDERNEMER

Naam ondernemer:Catavia UG
Handelsnaam:Autoglas Concurrent
Vestigingsadres:Kiefernstrasse 5, 49847 Itterbeck, Duitsland
Telefoonnummer:+31 (0) 85 027 00 55
E-mailadres:[email protected]
KvK nummer:HRB 214637
Btw nummer:DE329324799

ARTIKEL 2 - BETALING EN GARANTIE

Betalingen voor bestellingen kunnen bij levering of montage van de autoruit met PIN of contant aan de monteur worden voldaan of u kunt de betaling vooraf verrichten via iDEAL, Bancontact of SOFORT Banking. Bestellingen vanuit het buitenland welke niet persoonlijk kunnen worden bezorgd dienen voordat deze op transport gaan te worden afgerekend met iDEAL, Bancontact, SOFORT Banking of bankoverschrijving. Online betalingen worden door Catavia UG in ontvangst genomen namens de uitvoerende montagepartner van Autoglas Concurrent. Alle betalingen (PIN, contant of online betalingen) komen volledig ten gunste van de uitvoerende en FOCWA gecertificeerde montagepartner welke de kwitantie en het garantiebewijs zal uitschrijven. Onze montagepartners verlenen 4 jaar FOCWA garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. De garantie is niet overdraagbaar bij verandering van de tenaamstelling van uw auto. De garantie vervalt indien een auto binnen 48 uur nadat de autoruit is vervangen wordt gewassen.

Bij levering van de autoruit en voor zover deze niet door onze monteurs wordt vervangen dient u de autoruit te controleren op eventueel aanwezige (transport)schade zoals krassen en/of ruitbreuk. Eventuele (transport)schade dient direct bij de monteur of bezorger gemeld te worden. Indien u enige vorm van (transport)schade op de autoruit opmerkt nadat de monteur of bezorger het afleveradres heeft verlaten dan kan hier geen garantie meer op worden gegeven.

ARTIKEL 3 - EIGENDOMSRECHT

Tot het moment dat het gehele factuurbedrag is voldaan blijven de geleverde en/of gemonteerde goederen eigendom van Autoglas Concurrent en/of haar montagepartners. Het is Autoglas Concurrent en/of haar montagepartners toegestaan zonder aankondiging de geleverde en/of gemonteerde goederen in te nemen zolang de goederen en/of diensten niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 4 - GELDIGHEID PRIJZEN

De prijzen op deze website zijn op basis van de goedkoopste leverancier. Indien een autoruit niet meer op voorraad is bij betreffende leverancier dan zal u een nieuw aanbod worden gedaan op basis van de prijs van een andere leverancier. U heeft de mogelijkheid om af te zien van uw bestelling en zit tot de autoruit is geleverd en eventueel is gemonteerd aan geen enkele betaalverplichting vast.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID NIET BESTELDE LIJST, RUBBER EN/OF CLIPJES

Bij sommige autoruiten dient ook de lijst en/of het rubber te worden vervangen, evenals de eventuele clipjes. Autoglas Concurrent geeft dit bij de betreffende autoruit aan middels de aanbevolen items. Indien u deze aanbevolen items niet bij uw autoruit erbij bestelt is dit geheel op uw eigen risico. De oude lijsten, rubbers en/of clipjes zijn niet altijd her te gebruiken. De autoruit wordt dan zonder nieuwe of herbruikbare lijst, rubber en/of clipjes gemonteerd. U blijft in dit geval verplicht om af te rekenen voor de nieuwe autoruit en de montage. Aangezien deze website nog in aanbouw is staan nog niet alle lijsten, rubbers en/of clipjes als aanbevolen items bij de betreffende autoruit vermeld. Onze montagepartners zullen u in dit geval erop attenderen dat bij de vervanging van uw autoruit ook een nieuwe lijst, rubber en/of clipjes noodzakelijk is/zijn. Wanneer u ondanks ons advies deze nieuwe lijst, rubber en/of clipjes niet wilt bestellen is dit geheel uw eigen risico. Autoglas Concurrent en haar montagepartners kunnen de meerkosten voor een nieuwe lijst, rubber en/of clipjes onder geen beding voor haar eigen rekening nemen.

ARTIKEL 6 - SCHADEAUTO

Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart u dat de auto waarvan de autoruit moet worden vervangen geen (voormalige) schadeauto is. Mocht u namelijk wel een schadeauto hebben waarbij bijvoorbeeld de sponning, A-stijl(en) en/of het dak zijn vervormd of vervormd zijn geweest, dan kunnen Autoglas Concurrent en haar montagepartners geen garantie op lekkage geven. Tevens bestaat het risico dat wanneer schade aan de sponning, A-stijl(en) en/of het dak is hersteld deze niet in exact originele staat is/zijn hersteld en de nieuwe autoruit onder spanning in de sponning wordt geplaatst. Het risico bestaat in dit geval dat er een zogenoemde spanningsscheur in de autoruit zal komen. Hier kan geen garantie op worden gegeven.

Wanneer door bijvoorbeeld schade aan de sponning, A-stijl(en) en/of het dak vocht bij de elektronica is gekomen aanvaarden Autoglas Concurrent en haar montagepartners geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (goed) functioneren van de elektronica. Indien u wel een (voormalige) schadeauto heeft en desondanks een nieuwe autoruit laat monteren dan is dit geheel op uw eigen risico.

ARTIKEL 7 - AUTORUIT VERVANGEN BIJ NEERSLAG

Indien de autoruit vervangen wordt bij u op locatie, dan dienen de monteur en de auto bij neerslag droog te staan om de kwaliteit van de autoruit vervanging te waarborgen. Wanneer er vocht komt tussen de kit c.q. lijm en de autoruit en/of de sponning kan de kit c.q. lijm niet optimaal hechten waardoor er lekkage kan optreden. Wanneer u bij neerslag geen droge werkplek (in de buurt) ter beschikking heeft, zoals een (parkeer)garage, carport, viaduct, brug of een andere vorm van overkapping, kan de autoruit vervanging niet plaatsvinden. Er zal in dit geval een nieuwe afspraak worden gemaakt om uw autoruit te vervangen. Autoglas Concurrent en haar montagepartners kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele (financiële) schade indien de autoruit vervanging niet kan plaatsvinden ten gevolge van neerslag.

ARTIKEL 8 - METAALMOEHEID EN ROESTVORMING

Ondanks dat de montagepartners van Autoglas Concurrent alle zorgvuldigheid betrachten bij de demontage en montage van uw autoruit kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat ten gevolge van metaalmoeheid of ernstige roestvorming onderdelen van uw auto, zoals een ruitenwisserarm, moeren of bouten, afbreken. Autoglas Concurrent en haar montagepartners kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij roestvorming in de sponning kan de kit c.q. lijm niet (goed) hechten, daarom kan bij roestvorming in de sponning geen garantie worden gegeven op eventuele lekkage.

ARTIKEL 9 - SCHADE DOOR KIT AAN DAKHEMEL OF A-STIJL(EN)

Mocht uw autoruit al eens zijn vervangen dan bestaat de kans dat het vorige autoruitschadebedrijf de kit c.q. lijm niet goed en/of recht heeft aangebracht waardoor deze (ook) is gaan hechten aan de dakhemel of de A-stijl(en) aan de binnenzijde van uw auto, in plaats van alleen aan de sponning van uw auto. Bij het demonteren van uw autoruit dient de oude kit c.q. lijm te worden doorgesneden, ook op die plaats waar de oude kit c.q. lijm aan de dakhemel en/of de A-stijl(en) is gaan hechten. Indien hierbij enige schade aan de dakhemel en/of de A-stijl(en) ontstaat op de plek waar deze aan de kit c.q. lijm heeft vastgezeten ervaren Autoglas Concurrent en haar montagepartners hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 10 - RETOURNEREN

Autoruiten kunnen worden geretourneerd onder de volgende voorwaarden:

  1. De autoruit is geheel onbeschadigd.
  2. Er is geen primer of kit aangebracht.
  3. De autoruit is schoon.
  4. De productstickers welke op de autoruiten zijn aangebracht mogen niet zijn verwijderd.
  5. Ruitrubbers, lijsten en/of clipjes kunnen niet worden geretourneerd.
  6. De kosten voor het retourneren zijn geheel voor rekening van de klant.
  7. De verwerkingskosten van de retour van 15% worden in mindering gebracht op het te crediteren aankoopbedrag.
  8. Een retour dient te worden aangeboden aan het adres van onze montagepartner die de autoruit heeft geleverd.
  9. Retouren worden niet opgehaald, tenzij nadrukkelijk overeengekomen.
  10. De aansprakelijkheid voor eventuele beschadigingen tijdens het retourneren ligt volledig bij de klant.

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met Catavia UG, dan wel Autoglas Concurrent is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland, onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. Indien Catavia UG als eisende partij optreedt, is zij tevens gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de in voorkomend geval bevoegde rechter.

Snelle service en levering
Betaal in 3 termijnen
Verzekerd van vakmanschap met FOCWA garantie