Databank- en auteursrecht


Snelle service en levering
Betaal in 3 termijnen
Verzekerd van vakmanschap met FOCWA garantie

Auteursrecht

De (inhoud van de) website van Autoglas Concurrent is auteursrechtelijk beschermd. Telkens is per autoruit, dus in totaal voor duizenden autoruiten, een eigen omschrijving van het product (hierna ‘de Teksten’) gemaakt in begrijpelijke, prettig leesbare taal. Bij het schrijven van de Teksten zijn oorspronkelijke keuzes gemaakt, en deze Teksten bevatten een persoonlijk stempel. Daarmee zijn de Teksten een auteursrechtelijk beschermd werk ex. Artikel 1 j° 10 van de Auteurswet (Aw).

Bij het maken van de Teksten zijn bovendien vrije keuzes en selecties gemaakt, wat er toe leidt dat deze het vereiste persoonlijke stempel dragen. Autoglas Concurrent is als eigenaar auteursrechthebbende op de Teksten.

Structuur databank

Volgens artikel 10 lid 3 Aw
 rust er op de structuur van de databank van Autoglas Concurrent, los van de inhoud daarvan, ook auteursrecht, omdat daarbij subjectieve en dus creatieve keuzes zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor de vermelde merken en types en die aan elkaar te verbinden, bovendien zijn er keuzes gemaakt in lay-out, menustructuur en het gebruik van bewoordingen in combinatie met symbolen. Daarnaast is voor elk type autoruit dat aangeboden wordt gekozen voor een voorbeeldfoto – ook een onderdeel van de structuur van de databank – met op die specifieke foto een rode auto vanuit een bepaalde, kenmerkende (steeds dezelfde) hoek gefotografeerd.

Databankrecht

Naast auteursrechten op de Teksten en de structuur van haar website, houdt Autoglas Concurrent ook databankrechten op haar website en de achterliggende database. Deze website bestaat namelijk uit een grote verzameling gegevens waarin door Autoglas Concurrent aanzienlijk is geïnvesteerd en voor de exploitatie waarvan Autoglas Concurrent het risico draagt.

Het geheel van gegevens in de databank van Autoglas Concurrent vormt een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch geordend zijn en afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. Daarmee is de website als zodanig aan te merken als één (of meer) beschermde databank(en) in de zin van artikel 1 lid 1 onder a. van de Databankenwet (Dw). Autoglas Concurrent is als producent van de databank gerechtigd tot de daarop rustende databankrechten.

Autoglas Concurrent zal nooit toestemming geven voor het (gedeeltelijk) kopiëren, vermenigvuldigen, opnieuw gebruiken, bewerken, verspreiden en/of publiceren van de Teksten alsmede de aangelegde databank.

 

Snelle service en levering
Betaal in 3 termijnen
Verzekerd van vakmanschap met FOCWA garantie